Γ' Εθνική

Σέντρα στις 14/9

eukairia-ngwem

Οριστικά στις 14 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής της αγωνιστικής περιόδου 2014-15, στο οποίο θα λάβει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μέρος ο Κισσαμικός. Την είδηση επιβεβαίωσε η ΕΠΟ, ανακοινώνοντας την σχετική προκήρυξη. Να σημειωθεί ότι οι ομάδες έχουν την υποχρέωση μέχρι τις 11 Αυγούστου να δηλώνουν συμμετοχή.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέρονται από την Ελληνική Ομοσπονδία:

«Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων θα προβιβαστούν στη Football League τέσσερις (4) ομάδες (η πρωταθλήτρια ομάδα κάθε ομίλου).

Θα υποβιβαστούν από την Ένωση Β' Εθνικής δεκατέσσερις (14) ομάδες. Θα παραμείνουν, τελικώς, στη Γ' Εθνική, για την περίοδο 2015-2016, πενήντα (50) ομάδες.

Ο αριθμός των ομάδων, συνολικός και ανά όμιλο, που θα υποβιβαστούν, στο τέλος της περιόδου, στα πρωταθλήματα ευθύνης των ΕΠΣ, θα αποφασιστεί από την ΕΠΟ μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των Δηλώσεων Συμμετοχής.

Προβιβασμός από ΕΠΣ (για περίοδο 2015-2016)

Οι πενήντα τρεις (53) πρωταθλήτριες ομάδες των ΕΠΣ και οι τρεις (3) δευτεραθλήτριες ομάδες των ιδρυτριών Ενώσεων, δηλαδή συνολικά πενήντα έξι (56) ομάδες, θα πάρουν μέρος στους αγώνες κατάταξης για τον προβιβασμό στη Γ' Εθνική.

Θα συγκροτηθούν δεκατέσσερις (14) όμιλοι των τεσσάρων (4) ομάδων έκαστος. Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε διπλούς (εντός - εκτός έδρας) αγώνες.

Η πρώτη της τελικής βαθμολογίας ομάδα κάθε ομίλου, συνολικά δεκατέσσερις (14) ομάδες, θα προβιβαστεί στη Γ' Εθνική.

Συνολικά η Γ' Εθνική της περιόδου 2015-2016 θα απαρτίζεται από εξήντα τέσσερις (64) ομάδες, κατανεμημένες σε τέσσερις (4) ομίλους των δεκαέξι (16) ομάδων έκαστος».

Σχετικά, τέλος, με τον καταρτισμό των ομίλων, αναφέρεται:: «Οι όμιλοι του πρωταθλήματος θα συγκροτηθούν με γεωγραφικά κριτήρια, όπου αυτό είναι εφικτό. Αν ο αριθμός των ομάδων μιας Ένωσης είναι μεγαλύτερος από τέσσερις, αυτές θα κατανεμηθούν, εάν απαιτείται, με κλήρωση σε περισσότερους του ενός ομίλους».